Polityka prywatności

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających serwis informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach, przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie do celów własnych w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.